Przechowywanie informacji

ukladyNasz mózg jest niezrównanym narzędziem, w przypadku tworzenia wzorców pamięciowych. Dzięki nim potrafi przechować najmniejszy strzęp informacji, który wchłonie.

Kiedy nauczymy się identyfikować i rozpoznawać jakiś obiekt przykładowo psa, nasz mózg zakłada w tym czasie odpowiednią przegródkę magazynową dla psów. Każda inna odmiana psa, którą poznamy, zostaje zapamiętana zgodnie z istniejącym wzorcem. Gdy rozpoznany kwiat, wtedy analogicznie zostanie założona wirtualna grupa kwiatów. Podobnie dzieje się z ptakami, końmi, samochodami, dowcipami i każdym innym tematem. Wielu naukowców jest zdania, że dużo łączących się ze sobą zagadnień jest przechowywanych w naszym mózgu w systemie przypominającym strukturę drzewiastą.
W magazynowaniu informacji niezwykle najcenniejsze są skojarzenia. Każdy człowiek posiada tzw. korę skojarzeniową, która potrafi łączyć ze sobą podobne elementy z różnych banków pamięci. Dobrym pytaniem jest: Jak można zwiększyć swoją pamięć? Pierwszym krokiem wiodącym ku rozwinięciu nie wykorzystywanych jeszcze możliwości naszego mózgu jest nauczenie się magazynowania informacji według pewnych wzorców oraz szukanie silnych skojarzeń. Jest to jedna z podstawowych technik służących dla poprawy umiejętności zapamiętywania. Należy skojarzyć daną rzecz z silnie oddziałującym na nas obrazem i wykorzystać jedną lub kilka umiejętności kryjących się w naszym mózgu.

Do analizy działania automatów służy układ automatyki.

Data publikacji