Inteligentne budynki

smart homeKażda firma dąży do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Można to osiągnąć przez optymalne wykorzystanie zasobów strategicznych firmy: ludzi, danych i komputerów. Decyzje strategiczne muszą być podejmowane szybko, aby przedsiębiorstwa mogły dostosować się do zmian w rynku.

Szczególnie w krajach o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego, gdzie rynek na podstawowe rozwiązania w dziedzinie informatyki jest nasycony, na pierwszy plan wysuwają się nowe możliwości informatyki, takie jak zarządzanie skomputeryzowanymi budynkami, przetwarzanie danych multimedialnych, przesyłanie informacji przy pomocy globalnej sieci komputerowej (Internet), lub prywatnej sieci rozległej (WAN).
Dlatego w dzisiejszym świecie rośnie znaczenie systemów informatycznych tworzonych na zamówienie klienta, w czym specjalizuje się już wiele firm.

Inteligentny dom to oszczędność czasu i pieniędzy

Wiele rozwiązań automatyzujących urządzenia w domu jak na przykład sterowane automatycznie okna, bramy wjazdowe i wszystkie te elementy, gdzie możliwe jest zastosowanie rozwiązań inteligentnych sprawia, że dom staje się dla nas bardziej przyjazny. Nasz dom reaguje na to gdzie idziemy i co robimy. Nie musimy pamiętać już o wyłączeniu światła, czy zamknięciu drzwi garażowych.

Najczęściej sterowanymi instalacjami w budynkach inteligentnych są:

  • urządzenia grzewcze,
  • systemy wentylacji,
  • instalacje chłodnicze/klimatyzacje,
  • urządzenia wykorzystujące wodę deszczową,
  • urządzenia do podgrzewania wody
  • sterowanie oświetleniem
  • sterowanie drzwiami, oknami i bramami.

Główną przeszkodą w rozpowszechnieniu się koncepcji inteligentnych domów jest sama natura tej idei. Inteligentny Dom to system typu „wszystko albo nic”. Nie wystarczą automatyzacja oświetlenia, gdyż efektywność tego systemu  ukaże sie dopiero kiedy razem zepnie się wszystkie systemy.

Ogłoszenia online