Sprawdzanie pisowni i gramatyki on-line

spell checkPodczas pisania tematycznych artykułów reklamowych lub tekstów na strony WWW niezbędnym narzędziem może okazać się wygodny program do sprawdzania gramatyki. Przynajmniej tak mi się wydaje jak czytam polskie blogi.

Również podczas pisania reklamowego, zarabiającego na siebie bloga warto pisać teksty i artykuły w sposób nie tylko poprawny merytorycznie i stylistycznie, ale również pod względem ortograficznym. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, iż nie zyskamy zainteresowania oraz uznania internautów odwiedzających tematyczne witryny internetowe, jeśli w naszych tekstach pojawiać się będą rażące błędy stylistyczne i ortograficzne.

Decydując się na pracę w wydawnictwie lub agencji reklamowej, polegającej na samodzielnym pisaniu tekstów i artykułów o różnorodnej tematyce musimy bowiem posiadać nie tylko tak zwane „lekkie pióro”, czyli umiejętność trafnego i płynnego formułowania wypowiedzi w formie pisemnej, ale również wykazać się znajomością podstawowych zasad ortografii. Należy mieć bowiem świadomość, że od poprawnej formy stylistycznej zależeć będzie nasze dalsze zatrudnienie w redakcji gazety, czasopisma lub w firmie zajmującej się nowoczesną reklamą w Internecie.

Oczywiście, nawet osobom doskonale zaznajomionym z zasadami gramatyki i ortografii zdarza się nierzadko popełniać błędy stylistyczne lub zwykłe literówki. Nie należy się jednak tym zbytnio przejmować, ponieważ podczas pisania tekstu bezpośrednio w Internecie na specjalnej platformie zazwyczaj znajdują się automatyczne programy i narzędzia sprawdzające wszelkie błędy i nieświadome pomyłki.

Pisane na strony WWW teksty można również sprawdzić w prostych programach do tworzenia i edycji tekstu. Najczęściej zautomatyzowane słowniki podkreślają wszelkie błędy czerwonymi wężykami, zatem są one doskonale widoczne i łatwe do poprawienia. Program taki wykorzystano np. na www.lottosystems.pl.
Osoby mające większe problemy z poprawnym pisaniem mogą też korzystać z dostępnych w Internecie za darmo programów i aplikacji, sprawdzających pisany na bieżąco tekst.

Wiele z takich przydatnych narzędzi może od razu wprowadzać zmiany na podstawie wprowadzonych wcześniej poprawek do bazy danych. W innych przypadkach literówki i błędy ortograficzne należy poprawiać własnoręcznie.

Podczas pisania tekstów na potrzeby portali internetowych należy jednakże zawsze uważnie przeczytać całość artykułu, ponieważ niektóre błędy i pomyłki nie zostaną wskazane przez programy i aplikacje. Mowa tutaj przede wszystkim o znakach przestankowych czy słowach zapożyczonych z innych języków.