Układy scalone i ich zalety

ukladyJednym z podstawowych układów elektronicznych są układy cyfrowe. W układach tych sygnały napięciowe osiągają jedynie pewną liczbę poziomów, do których dołączone są określone wartości liczbowe. W zdecydowanej większości przypadków liczba poziomów napięć wynosi zaledwie dwa. Wtedy liczby 0 oraz 1 są przypisywane do poszczególnych poziomów.

Współcześnie do budowy układów cyfrowych wykorzystuje się bramki logiczne. Zajmują się one wykonywaniem podstawowych operacji z zakresu działań algebraicznych Boole’a. Zalicza się do nich sumę logiczną (OR,NOR), iloczyn logiczny (ADN, NAND), różnicę symetryczną (XOR) oraz negację (NOT). Układy cyfrowe, tworzone w dzisiejszych czasach są bardzo skomplikowane, dlatego też zazwyczaj buduje się je w postaci układów scalonych.

Największą zaletą współczesnych układów cyfrowych jest możliwość kodowania i przesyłania informacji bez występowania jakichkolwiek strat. Zapis informacji cyfrowej oraz jej przechowywanie jest uproszczone. Nowoczesne układy cyfrowe odznaczają się niską wrażliwością na zakłócenia elektryczne. Przy użyciu układów cyfrowych, zwłaszcza scalonych możliwe jest tworzenie układów programowalnych. Są one wykorzystywane w branży komputerowej. Dzięki nim możliwe jest sprawne działanie programów komputerowych.

Najprostsze układy scalone można kupić w gotowej wersji w sklepach. Przy ich użyciu można pokusić się o wykonanie we własnym zakresie urządzeń, które okażą się bardzo przydatne w pracy każdego elektronika. Jednym z takich urządzeń jest oscyloskop. Jest to rodzaj woltomierza, który obrazuje wartość napięcia oraz jego przebieg. Do budowy domowego oscyloskopu potrzebny będzie np. układ scalony LM082, potencjometr, gniazdko i wtyczki cinch itp.

Oscyloskop jest takim bardzo zaawansowanym woltomierzem, który oprócz wartości napięcia pokazuje również jego przebieg.

Ogłoszenia online