Efektywna nauka

brainNajbardziej interesujące jest to, iż nasz mózg nie przechowuje informacji w schludnych rządkach lub kolumnach . Mózg gromadzi informacje w sposób podobny do drzew, czyli dendrytach korzystając z odpowiednich wzorców i skojarzeń. Najefektywniejsza metoda zapamiętywania informacji jest wtedy, gdy przystosujemy naszą metodę zapamiętywania do metody stosowanej wewnątrz naszego mózgu. Ostatecznie pokrycie się tych metod pozwoli szybciej zapamiętać informacje.

Inną ważną uwagą jest to, iż nie należy robić notatek ale raczej rysować mapy skojarzeń w postaci schematów drzewiastych, obrazków, kolorów, wzorów i symboli. Istnieje nawet określenie Mindmapping opisujące tworzenie efektywnych Map Skojarzeń.
W naszym mózgu rozróżniamy dwa rodzaje pamięci. Pamięć krótkotrwałą oraz długotrwałą. Podczas jazdy samochodem, gdy dojeżdżamy do skrzyżowania i zapalają się czerwone światła, zatrzymujemy się wraz z innymi. Gdy światła zapalają się na zielono to wtedy jedziemy. Wszystko to jest oparta o naszą wiedzą, którą posiadamy z kursu nauki jazdy – pamięć długotrwała. Jednak nasza pamięć nie musi rejestrować tysięcy zdarzeń, gdy zatrzymujemy się na czerwonym świetle. Pamięć krótkotrwałą wykorzystujemy np. podczas zakupów, gdyż przypominamy sobie, iż mieliśmy kupić jakieś produkty.